Reklamace - SUCHÁ STAVBA e-shop a prodej sádrokartonu České Budějovice
Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Materiály, technika a servis NEJEN pro stavební profesionály!
  Porovnat 0 Kč

  V košíku máte:

  Cena celkem: 0 Kč

  Reklamace

  Uplatnění rozporu s kupní smlouvou

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Pravidla pro úspěšně vyřízení reklamace

  Jako v každém obchodě, tak i v e-shopu  SUCHÁ STAVBA TONSTAV-SERVICE s.r.o. může chtít kupující zakoupené zboží reklamovat. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

  • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
  • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
  • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše kupující protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci. 
  • Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
  • Zboží, které je reklamováno, je nutné vrátit včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
  • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromě apod.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
  • Zboží v reklamačním řízení kupující nezasílá prodávajícímu na dobírku, doporučujeme také pojištění jeho dopravy.

  Místo reklamace

  K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

  TONSTAV-SERVICE s.r.o.
  Okružní 630
  370 01 České Budějovice
  IČ: 63907887
  DIČ: CZ 63907887
  e-mail: suchastavba@tonstav.cz
  tel: +420 387 840 171

  • Prodávající přijme reklamaci v provozovně České Budějovice.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu suchastavba@tonstav.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.